Tekatron – Mühendislik

Kalite Yönetimi

Kalite Politikası

Havacılık ve savunma sanayii için metal ve metal olmayan parçalar ile montaj gruplarının imalatını yapan Tekatron, AS9100 ve ISO9001:2015 standartları gereği, kuruluşun bağlamı ve stratejik planıyla uyumlu olarak, kalite politikasını aşağıdaki gibi belirlemiştir;

• İlgili tarafların şartları ve AS9100 standardı şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve bu kapsamda istenen şartlara uygun ürünler üretmek,
• Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek, bu amaçla kalite hedeflerini oluşturmak ve takibini sağlamak,
• Müşteri memnuniyetini sağlamak, yenilikçi ve güvenilir yaklaşımlarla beklentilerin önüne geçmek,
• Tüm çalışanlarımızın kalite politikası bilincine sahip olmasını ve bu doğrultuda çalışmasını sağlamak,
• Ürettiğimiz her ürünün sorumluluğunu taşımak ve müşteriye gerekli bilgi ve teknik desteği sunmak,
• İstenen kalitede ham madde, son teknoloji makine parkuru ve uzman iş gücünü birleştirmek,
• Çalışanlarımızın uzmanlık seviyelerini eğitimlerle artırmak, iş motivasyonunu sağlamak,
• Genç ve dinamik yapımızı, müşterilerimize katma değer yaratan bir avantaj olarak kullanmak,
• Deneyimli kadrosu ve metroloji bilgisi ile kendi bünyesinde imalatını gerçekleştirdiği hassas imalat parçalarının kalite kontrollerini gerçekleştirmek,
• Kaliteye önem veren bir üretim anlayışı ile gerekli hassasiyeti elde edebilmek amacıyla ölçümlerini yapabilmek için 3 boyutlu CMM ölçüm cihazlarını aktif ve yoğun bir şekilde kullanan Tekatron, aşağıdaki
kalite ve güvence sertifikalarına sahiptir

AS 9100:2021: Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemleri
ISO 9001:2015: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004: Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 27001:2013:Bilgi Güvenliği