Tekatron – Mühendislik

Gömülü Sistemler

Farklı mikroişlemci ailelerine yönelik gömülü sistem yazılım ve donanım faaliyetleri yürütülmektedir.

Gömülü Donanım

Müşteri tarafından talep edilen isterler doğrultusunda amaca özel geliştirilen donanım sistemlerini işlevsel, verimliliği yüksek ürünler haline dönüştürmek adına gömülü sistemler yazılım ve donanım entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.

Gömülü Yazılım

Mikroişlemcilerin gömülü yazılımları, müşteri talepleri doğrultusunda ortaya çıkan işlevsel fonksiyonu icra edecek şekilde gerçekleştirilmektedir.