Tekatron – Mühendislik

Orta Seviye İnsansız Kara Aracı

Orta Seviye İnsansız Kara Aracı

Firmamız gelişmekte olan insansız sistemlerin dünyadaki yönelimini takip ederek kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlemektedir.

Bu doğrultuda firmamız kendi bünyesinde 300 kg ağırlığa ve 200 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Orta Seviye İnsansız Kara Aracını askeri standartları karşılayacak şekilde tasarlamış ve üretmiştir. Aracın mekanik tasarımı, moment, kuvvet, güç, süspansiyon ve batarya hesapları ve dinamik ve statik analizleri gerçekleştirilmiştir. Araç üzerinde silah kulesi, robot kolu gibi faydalı yükler için arayüzler tasarlanmıştır.

Orta vadeli hedef olarak firmamız çeşitli faydalı yüklere uygun arayüz alt yapısına sahip otonom paletli insansız kara aracı platformunu tasarlamayı ve üretmeyi planlamaktadır. Bu sayede tek bir platform ile muhtelif operasyon kabiliyetlerinin kazanılması amaçlanmaktadır. Platformun askeri alandaki kabiliyetlerinin yanında ağaçlandırma, yangın söndürme ve hafriyat temizleme gibi sivil kullanımlara yönelik olması da hedeflenmekte, bu doğrultuda ihtiyaç duyulan arayüzler tasarlanmaktadır.

Sayısal benzetim tasarım çalışmalarının doğru yürütülebilmesi adına yapılan mühendislik hesapları beraberinde yürütülen sayısal benzetim çalışmaları ile doğrulanmaktadır. Sayısal benzetimler ve mühendislik hesaplamaları sonucunda araçtan beklenen kabiliyetlerin mevcut tasarımla sağlanıyor olduğu doğrulanmakta, bu hesaplamalardan alınan veriler sonucunda tasarım girdileri oluşturulmaktadır.