Tekatron – Mühendislik

Ar-Ge

Savunma sanayiinde katma değeri yüksek ürün ihtiyacını karşılama ve elektromekanik sistem geliştirme gayesiyle kurulan departmanımız, geliştirilecek ürünlerin ilk olarak literatür taramalarını gerçekleştirmektedir. Ürünlerin tasarım ve imalat aşamaları belirlenerek dokümantasyon faaliyetleriyle birlikte talep edilen fonksiyonlar yerine getirilecek şekilde üretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.